Truyện tranh liệu pháp thôi miên trong tình yêu đam mỹ