Truyện tranh liệu pháp thôi miên trong tình yêu truyện tranh